08
Juli
2020

My Free Zoo - Skruvhornsget!

Denna vilda get kommer att känna sig mest bekväm i bergs, Savann eller Serengeti-inhägnad, där de kan hållas i grupper om sex, varje djur kräver sex fält.
2020-07-08
My Free Zoo - Skruvhornsget!

Skruvhornsget är en vild get typ, vars enastående horn är särskilt breda och spiralformade. Bockens horn kan nå en total längd på upp till 160 centimeter. Tackornas horn med en längd upp till 25 centimeter är ganska kort i jämförelse. Skruvhornsgeten lever i Centralasien där de bor bergsområden samt stäpp och ökenområden. De är aktiva under gryning och skymning och livnär sig på gräs och löv.

Bild

Nu får du en Skruvhornsget med varje köp av 100 diamanter * eller mer!
Denna vilda get kommer att känna sig mest bekväm i bergs, Savann eller Serengeti-inhägnad, där de kan hållas i grupper om sex, varje djur kräver sex fält.

Vid ett köp av 200 diamanter** eller mer, får du två Skruvhornsgetter för avel, så att du får några livliga små kids för ditt zoo!

Med ett köp av 1000 diamanter, eller mer*** (pre-bulk-bonus) har du möjlighet att få en Morpho Peleides för din Blomsteräng istället för de andra bonusobjekten.

Njut av spelet!

Bild

* För att få en bonusgåva måste du köpa 100 diamanter eller mer i en enda transaktion.
Det betyder att flera mindre köp (t ex 2x 50 diamanter) inte kommer att räknas.
För varje köp av 100-199 diamanter får du en Skruvhornsget.
** Med köp av 200-999 diamanters (pre-bulk-bonus) får du två Skruvhornsgetter.
*** Med ett köp 1000 diamanter (pre-bulk-bonus) har du möjlighet att ta emot en Morpho Peleides ISTÄLLET för två Skruvhornsgetter. Att få mer än en Morpho Peleides med en enda betalning är inte möjligt.
My Free Zoo
Kom med!