27
Maj
2020

My Free Zoo - Trubbnäsapa!

Dessa små djur, som hotas av utrotning, kommer att känna sig mest bekväma i skogs eller djungel-inhägnad, där de kan hållas i grupper om tio, varje djur behöver sex fält.
2020-05-27
My Free Zoo - Trubbnäsapa!

Trubbnäsapor är en primat art i långa gruppen och kan särskiljas genom den korta och anterograde trubbnosen. Denna primat art är dagaktiv och lever i haremsgrupper bestående av cirka 15 djur.

Bild

Nu får du en Trubbnäsapa med varje köp av 100 Diamanter* eller mer! Dessa små djur, som hotas av utrotning, kommer att känna sig mest bekväma i skogs eller djungel-inhägnad, där de kan hållas i grupper om tio, varje djur behöver sex fält.

Genom att köpa 200 Diamanter** eller mer, får du två Trubbnäsapor för avel, så att du får några livliga små ungar för ditt zoo!

Med ett köp av 1000 Diamanter eller mer*** (pre-bulk-bonus) har du möjlighet att få en Morpho Peleides för din Blomsteräng istället för de andra bonusobjekten.

Njut av spelet!

* För att få en bonusgåva måste du köpa 100 Diamanter eller mer i en enda transaktion.
Det betyder att flera mindre köp (t ex. 2x 50 Diamanter) inte kommer att räknas.

För varje köp av 100-199 Diamanter får du en Trubbnäsapa.
** Genom att köpa 200-999 Diamanter (pre-bulk-bonus) får du två Trubbnäsapor.
*** Med ett köp 1000 Diamanter (pre-bulk-bonus) har du möjlighet att ta emot en Morpho Peleides ISTÄLLET för två Trubbnäsapor. Att få mer än en vanlig Morpho Peleides med ett enda köp är inte möjligt.
My Free Zoo
Kom med!