19
November
2019

Zoo 2: Animal Park - Bäver!

Han känner sig hemma i en gräshage och är nu tillgänglig för dig i butiken, samt uppdrag från Nivå 72.
2019-11-19
Zoo 2: Animal Park - Bäver!

Den är den näst största levande gnagaren på jorden, efter Kapybaran. Genom jakt utrotades den i många delar av Europa. Konsekvent skydd och återintroduktion under 1900-talet har hjälpt arten att återhämta sig under de senaste decennierna.

Bild

Vi välkomnar Bävern!

Han känner sig hemma i en gräshage och är nu tillgänglig för dig i butiken, samt uppdrag från Nivå 72.

Njut av spelet!
Zoo 2: Animal Park
Kom med!