Sekretesspolicy

Detta är sekretesspolicyn av upjers GmbH, Hafenstrasse 13, 96052 Bamberg, Tyskland. Det gäller för alla webbplatser och spel som drivs av upjers.

Följande innefattar en förklaring av de viktigaste begreppen, för att underlätta förståelsen av denna sekretesspolicy:

Ordlista

1. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som identifierar dig som person. Detta innefattar till exempel, ditt riktiga namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, eller kreditkorts information.

2. Vad är användardata?

Användardata är uppgifter upjers samlar in från dig, bearbetar och sparar när du besöker eller använder webbplatser och spel som drivs av upjers. Användardata i synnerhet inbegriper attribut för identifiering (t.ex. domännamn och / eller IP adressen till den dator som du använder för att ansluta till upjers).

3. Vad är IP adresser?

IP adresser tjänar till att identifiera enheter som är anslutna till Internet. Varje dator som är ansluten till internet kan tilldelas en viss IP adress, som är en specifik kombination av siffror.

4. Vad är en cookie?

Cookies är små filer som överför de webbplatser och spel av upjers - liksom många andra webbplatser - till användarens webbläsare, som sedan sparar dem på användarens terminal. Cookies används för att spara information om enheten på terminalen och därmed öka användbarheten, till exempel genom att låta webbplatser och spel känna igen användaren vid sitt nästa besök. Bortsett från det, bidrar de till att spara statistiska uppgifter om användningen av dessa webbplatser och spel, och analysera dem för att förbättra innehållet. En cookie innehåller bland annat uppgifterna, domännamnet cookien är från, "drifttid" av denna kaka och ett värde, vanligtvis ett visst antal som har skapats slumpmässigt. Naturligtvis kommer du att kunna påverka användningen av cookies genom att ställa in din webbläsare så att den bara erkänner cookies delvis, eller att helt avvisa dem. Cookies som redan sparats på datorn kan tas bort manuellt från din hårddisk när som helst, eller automatiskt via respektive webbläsares inställningar. upjers informerar dig om att det kanske inte är möjligt att fullt utnyttja deras spel och webbplatser utan att använda cookies, eller genom att begränsa användningen av cookies.

 

 

§ 1 Insamling, bearbetning och Spara personuppgifter

Vid åtkomst till våra webbplatser eller spel, upjers, eller mer specifikt, upjers webbhotell-leverantör, samlar uppgifter om detta via den så kallade serverns loggfiler. De uppgifter som samlas in under denna processen inkluderar namnet på den specifikt kallas webbplats eller fil, datum samt tiden sajten kallades, mängden överförd data, ditt operativsystem, vilken webbläsare du använde, den webbplats du besökte innan, din IP adress, din webbläsare, samt en rapport som bekräftar lyckad sändning av respektive webbplats.

Dessutom samlar upjers, bearbetar och sparar personuppgifter som du frivilligt har gett vidare i elektroniska eller andra former av kommunikation (t.ex. i formulär eller i övrigt på webbplatser och spel som drivs av upjers). Detta inkluderar även data du anförtro andra användare, genom att kommunicera med dem via upjers "spel och webbplatser. upjers råder dig att behandla dessa data med stor omsorg, och att noggrant överväga vem du kommunicerar med, samt vad du kommunicerar via spel och webbplatser som drivs av upjers. Viss information såsom kommunikation mellan användare kan också vara synlig för andra användare av upjers webbplatser och spel.

För att registrera dig för användning av spel som drivs av upjers, behöver du vanligtvis identifiera dig genom att ange din e-postadress. Om du vill använda ytterligare erbjudanden inne i spelen, kan upjers behöver ytterligare information, såsom exempelvis dina bankuppgifter.

Här är några exempel på de data som upjers sparar:

Om du registrerar dig på ett spel som drivs av upjers eller använder det, sparar upjers automatiskt domännamnet och / eller IP adressen till den dator som du använder för att kontakta upjers.

upjers sparar din e-postadress, om du har överfört den till upjers. Information om vilka ytterligare uppgifter som kanske samlas i enstaka andra fall, kan samlas in av respektive inmatningsfönstren.

 

 

§ 2 Användning av personuppgifter

a) upjers kommer endast samla in, bearbeta eller vidarebefordra dina personuppgifter om detta är tillåtet enligt lag, eller om du har gett ditt medgivande. upjers gör endast bruk av de uppgifter som samlats in från serverns loggfiler för statistisk bearbetning för att bedriva dessa webbplatser och spel, i syfte att garantera säkerhet och optimering av dessa webbplatser och spel. upjers förbehåller sig rätten att i efterhand kontrollera dessa data om, på grundval av konkreta bevis, det finns legitima skäl att misstänka en olaglig användning av de webbplatser och spel.

upjers använder data som anges under processen för att registrera dig i syfte att använda webbplatser och spel. upjers kan skicka information via e-post som innehåller ändringar i tjänstens omfattning av respektive webbplatser och spel eller tekniska detaljer.

Vid kontakt med upjers - till exempel via ett kontaktformulär eller e -post blir dina data sparade i syfte att behandla din ansökan. Detta är också fallet i ärendet om ytterligare frågor kan uppstå.

upjers samlar dessutom, bearbetar och sparar dina data, så att upjers får en bättre förståelse för din användning av webbplatser och spel som drivs av upjers, och följdriktigt kunna erbjuda dig bättre service. Det betyder att upjers, t ex, inte bara kommer att kunna använda sparade data för att direkt genomföra användaravtalet inklusive alla dess tänkbara former av användning (t.ex. med hjälp av spel, delta i tjänster som är knutna till spel, användning av kunden support), men också för att upptäcka fel eller missbruk av upjers webbplatser och spel.

b) Vi är glada att informera dig om vårt företag samt spel och tjänster som tillhandahålls av upjers via nyhetsbrev.

Om du vill ha vårt nyhetsbrev, behöver upjers en giltig e-postadress från dig. Dessutom behöver upjers information som gör att vi kan kontrollera om du verkligen är ägare till den angivna e-postadress, eller om användaren av e-postadressen har samtyckt till att ta emot nyhetsbrevet ("verifiering"). När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, sparar upjers därför din IP adress samt datum för din registrering. Detta sker endast i syfte att samla bevis, i fall en tredje person har missbrukat en annan persons e-postadress och anmält sig till nyhetsbrevet utan ägarens vetskap. upjers samlar inga ytterligare uppgifter. Dessa uppgifter används endast i syfte att skicka ut nyhetsbrev, och kommer inte att vidarebefordras till tredje person.

Den tekniska processen med att skicka ut nyhetsbrevet utförs av emarsys eMarketing Systems AG, Märzstrasse 1, 1150 Wien, Österrike genom beslut av upjers.

Om du inte vill ha något av våra nyhetsbrev, kan du välja att inte ta emot dem när som helst. För att göra detta, klicka på länken "upjers - Avsluta nyhetsbrev!" Som du hittar i slutet av varje nyhetsbrev.

Dessutom kan du naturligtvis återkalla ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet när som helst genom andra medel, till exempel skriftligen (t ex via e-post till  support@upjers.com), utan att drabbas av några kostnader, med undantag för kostnader för att överföra återkallande (de grundläggande taxor) .

c) upjers kan vidarebefordra användardata till tjänsteleverantörer för att uppbära betalning, eftersom detta är nödvändigt för att beräkna betalningen och debitera dig. upjers kan dessutom erbjuda användaruppgifter till tredje part om upjers har beställt dem för att driva in fordringar, eftersom dessa uppgifter är nödvändiga för att hävda dessa skulder. upjers kommer att informera dig om namnet på dessa tredje part på begäran. I fall samarbetar upjers med tredje part för att erbjuda sina tjänster, upjers kommer att se till att de följer gällande lagar datasäkerhet och erbjuder gott skydd.

 

 

§ 3 Ändring eller radering av personuppgifter

Du kan ändra dina personliga uppgifter när som helst (t.ex. genom att uppdatera eller korrigera dem) eller radera dina data helt. Om du vill att upjers ändrar dina personuppgifter eller slutar att använda dina personuppgifter, kan du kontakta upjers via datenschutzbeauftragter@upjers.com. upjers kommer sedan att ändra eller radera dina uppgifter så snabbt som möjligt. upjers informerar dig emellertid att, på grund av tekniska eller organisatoriska förhållanden kan det vara möjligt att vissa åtgärder fortfarande måste genomföras även efter efterfrågan av radering, bör dessa redan har börjat, men kanske inte slutförts efter att du har informerat upjers om din önskan att att raderas. Dessutom kan det vara möjligt att vi bara har möjlighet att helt radera dina data vid en senare tidpunkt, i fråga om de obligatoriska kraven på datalagring.

 

 

§ 4 Separata Noteringar

1. Användning av Skalbar Central mätmetod  

upjers använder "Skalbar Central Mätmetod / Skalierbares Zentrales Messverfahren" (SZM) av INFOnline för flera av sina erbjudanden för att fastställa statistiska parametrar inom ramen för upjers "tjänster. Därigenom samlas anonyma mätningar. För erkännande av datorsystem, använder SZM publiken mätning alternativt antingen en cookie med identifieraren "ivwbox.de" eller en signatur som skapas från olika information som överförs automatiskt av datorn. IP adresser lagras inte via denna metod och bearbetas endast i anonyma formulär.  

Publik mätning har utvecklats med hänsyn till dataskydd. Målet av publik mätningen är att statistiskt bestämma användarens intensitet och antalet användare av en viss webbplats. Enskilda användare identifieras inte vid någon tidpunkt. Deras identitet är alltid skyddad. De kommer inte att få någon annonsering via systemet.

För webbplatser som är medlemmar i IVW German Audit Bureau of Circulation (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Utbredning von Werbeträgern eV, www.ivw.eu) eller som deltar i studien "Internet Facts", som anordnas av Work Group Online Research (Arbeitsgemeinschaft Online -Forschung eV, AGOF), är användar statistiken publicerad månatligen av AGOF och AGMA (Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse eV, ag.ma), samt IVW och kan ses på http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de och http://www.ivw.eu.

Förutom publicering av mätdata, kontrollerar IVW också regelbundet SZM process för att säkerställa att den används i enlighet med regler och dataskydd.  

Du kan hitta ytterligare information om SZM processen på webbplatsen för INFOonline GmbH (https://www.infonline.de), operatörerna av SZM processen, samt dataskydd webbplats av AGOF (http://www. agof.de / Datenschutz) och dataskydd hemsida IVW (http://www.ivw.eu).

Du kan invända mot behandling av uppgifter från SZM under följande länk:  http://optout.ivwbox.de.

 

 

2. Användning av Google Analytics

Inom ramen för sina erbjudanden, använder upjers Google Analytics, en analys som tillhandahålls av Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallad "Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", dvs textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen analysera hur du använder webbplatsen. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. På grund av aktivering av IP anonymisering på denna webbplats, kommer din IP adress förkortas på förhand av Google inom loppet av medlemsstater i Europeiska unionen eller andra avtalsmässiga stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall, skall den fullständiga IP adressen skickas till en server av Google i USA, där den förkortas. Genom beslut av upjers, kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbplatserna, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med din webbplats aktivitet och Internetanvändning. Den IP adress din webbläsare sänder inom ramen för Google Analytics kommer inte att förknippas med annan data som Google innehar. Du kan neka användningen av cookies via respektive inställningar i din webbläsare, men upjers informerar dig om att om du gör detta kommer du inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan förhindra lagringen av cookies från motsvarande inställningar i din webbläsare programvara. Men, vi framhåller att du inte kan använda de webbplatser i full utsträckning i detta fall. Dessutom kan du förhindra loggning av data (inklusive din IP adress) som hänvisar till användandet av webbsidan skapade genom cookien samt behandling av dessa uppgifter från Google genom att hämta och installera tillägget tillgänglig under följande länk . Den aktuella länken är:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

 

3. Användning av GoogleAdSense

I den mån annonser som visas på våra webbplatser genom Google Adsense, en annons tjänst från Google (banners, textannonser), kan din webbläsare spara cookies som skickas av Google. Dessutom gör Google Adsense användning av så kallade "WebBacons" (osynlig grafik) för att samla in information, vars användning tillåter sparande, insamling och bearbetning av enkla åtgärder såsom användarens trafik på respektive hemsida. upjers har inget inflytande på denna uppgiftsinsamling. Vi antar dock att åtminstone ett besök av webbplatsen samt användarens enhet kod spelas in. Den information som samlas in av cookies eller web bacons om besöket hos respektive webbsida (inklusive er IP adress) och överföring av reklam kommer att vidarebefordras till en Google-server i USA och sparas där. Google kommer hädanefter endast att använda den insamlade informationen för att erbjuda dig utvalda annonser utformade för att möta unika krav som bör, så mycket som möjligt, också vara i linje med dina egna individuella intressen. Google kan också överföra denna information till tredje parter särskilt när det krävs för att göra det enligt lag eller om en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP adress med annan data som Google innehar.

För ytterligare information om insamling och användning av dessa uppgifter, liksom era respektive rättigheter avseende skydd av ditt privatliv, kontakta Googles sekretesspolicy på följande länk: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Du kan förhindra lagringen av cookies på din hårddisk. För att göra detta måste du välja motsvarande inställning i din webbläsare-inställningar, till exempel "Blockera att webbplatser sparar data", men upjers informerar dig om att du kanske inte kan använda alla funktioner i detta erbjudande i full utsträckning i detta fall. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandling av uppgifter som samlats in om dig av Google i de ovan nämnda åtgärderna, och det angivna syftet.

 

 

4. Användning av Social Media Plug-ins

upjers erbjuder sina användare följande sociala medier plug-ins i omfattningen av sina Internet erbjudanden:

-    Facebook "Gilla"-knappen av det sociala nätverket Facebook, som drivs av  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;

-    Google "+1"-knappen av det sociala nätverket Google+, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

-    Twitter "Tweet" av kommunikationsplattformen Twitter, som drivs av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Plug-ins utvecklas och tillhandahålls av respektive operatörer, och integreras i våra webbplatser oförändrade. Genom att använda de respektive knapparna, kan användarna rekommendera respektive besökta webbplatser. På så sätt kan du rekommendera erbjudanden från upjers till dina vänner på Facebook, andra användare av Google Plus, liksom anhängare på Twitter. Om du till exempel klickar på "Gilla"-knappen, kommer din Facebook-sida att visa meddelandet att du rekommenderar vår tjänst. Om du använder “+1”-knappen av Google Plus, kommer din rekommendation att visas på Google Plus-profilen, eller sökresultaten i sökmotorn "Google". Dessutom kan din rekommendation visas på webbplatser och annonser från tredje personer i anslutning till ditt profil namn och profilbild. Med hjälp av Twitter-knappen, kommer du att kunna dela en post eller sida av upjers erbjudanden på Twitter. Bortsett från de ovan nämnda funktionerna, tillåter dessa knappar en automatiserad kommunikation mellan webbplatser och respektive plattform.

När du aktiverar plug-in i en annan plattform, bygger din webbläsare en direkt koppling till deras servrar i USA, och kommer därefter kommunicera med respektive tjänst. Innehållet av plug-in kommer att laddas direkt i din webbläsare genom servrarna, och integreras i vår hemsida genom dem.

Vi har därför ingen inverkan på mängden data som plattformsoperatörer samlar in med hjälp av dessa knappar, och informera dig enligt vår kunskap: vi antar att besöket i denna webbplats, bekräftelsen av knappen och IP adress lagras.

Följaktligen skall genomförandet av sociala plugins möjliggör Facebook att samla in den information som du har kallat respektive webbplatsen för upjers erbjudande. Om du är inloggad på Facebook under den tiden, kommer Facebook att kunna ansluta ditt besök till ditt Facebook-konto. Genom att samverka med sociala plugins, till exempel genom att klicka på "Gilla"-knappen, med respektive information som överförs av webbläsaren direkt till Facebook, och sparas där. Om du inte är medlem i Facebook, är det fortfarande möjligt att din IP adress kan sparas dock, enligt Facebook, i Tyskland, endast en anonymiserad IP adress sparas. Om du är medlem i Facebook, och inte vill att Facebook skall samla in data via upjers erbjudande och länka dem till din användardata sparas på Facebook, måste du logga ut från Facebook innan du besöker webbplatser som innehåller upjers erbjudande.

Enligt Google är det ingen personlig data som samlas in, om du inte klickar på "+1"-knappen. Följaktligen är personuppgifter endast samlade och bearbetade från medlemmar som är inloggade, bland annat IP adress.

Såvitt vi vet, när du klickar på Twitter-knapparna, endast din IP_ adress och adressen till respektive webbplats upjers erbjudande är på, kommer att överföras, och inte användas för annat ändamål än visning av knappen.

Om du har en användarprofil på en plattform, bör du vara medveten om att plattforms operatören kan länka information till ditt användarkonto så snart du aktiverar respektive plug-in. Om du inte samtycker till detta, bör du logga ut från din användarprofil, innan du aktiverar en plug-in.

För ytterligare information om syftet och den mängd data som samlas in, i fortsatta användningen av dina uppgifter av plattforms operatörer, liksom era respektive rättigheter och sekretess inställningar skydd, hänvisa till Personuppgiftslagen uttalanden under följande länkar:

Facebook:    https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+:      http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitter:         https://twitter.com/privacy

Vi vill informera dig att du har möjlighet att blockera sociala medier plug-ins med hjälp av tillägg som Facebook blockering.

 

 

5. Data användning i integrerade spel

Vissa av upjers spel är integrerade till plattformar av sociala nätverk (särskilt Facebook). Där dessa spel hänvisas till så kallade "appar" eller "applikationer". Om du vill använda dessa spel, är du ombedd att tillåta insamling / sparande av exempelvis följande data av upjers:

-     För och efternamn, kön, födelsedatum

-     Profilbild eller respektive URL

-     Användarnamn e-postadress som används för att registrera dig på  Facebook

-     Plats och tillgång enheter

-     Användar-ID, som är kopplad till offentligt tillgänglig information  (on Facebook)

-     Användare ID-nummer till dina vänner som också är anslutna till spelet

Genom att bekräfta på knappen "Tillåt", samtycker du till insamling, sparande och bearbetning av data.

upjers meddelar att mängden information upjers mottar från Facebook kan påverkas av respektive sekretess-inställningar. Du kan eventuellt särskilt utöva ditt inflytande genom:

-     styra vilken information du delar med / om dina  Facebook vänner,

-     blockera speciella applikationer eller stoppa dem från att samla specifik information om dig,

-     ignorera specifika spel-inbjudningar,

-     styrning, vem som kan se dina aktiviteter.

 

 

6. Spela genast/nu-läget

I fall upjers erbjuder möjligheten att använda ett eller annat spel utan den vanliga registreringen får du ett gästkonto. Genom att använda ett sådant tillfällig gästkonto, är användningen av ytterligare tjänster mot betalning inte möjligt. Du kommer inte bli ombedd att avsätta personuppgifter (t.ex. din e-postadress). Istället, ges du åtkomst till spelet genom att använda ett gästnamn och motsvarande lösenord.

Gästnamnet skapat inom ramen för gästkontot (som du kommer att informeras om i spelet) raderas automatiskt en viss tid efter din registrering. Du kan dock registrera dig för spelet. De personuppgifter som erhållits inom ramen för registreringen hanteras därefter som anges i denna data sekretesspolicy.

 

 

§ 5 Utlämnande av personuppgifter

På begäran kommer upjers informera dig om alla data som lagras om dig utan kostnad. Denna information kommer alltid att sändas i elektronisk form, vanligen via e-post.

 

 

§ 6 Tredje parts Webbplatser / Länkar

I fall du vidarebefordras till en annan webbplats som inte drivs av upjers, via en länk som finns på en av de webbplatser och spel som drivs av upjers, informerar upjers dig att denna data sekretesspolicy inte är giltig för tredje parts webbplatser. upjers kan inte göras ansvarig för hur leverantörer av tredje parts webbplatser hanterar din data. I synnerhet kan upjers inte göras ansvarig om sådana webbplatser inte följer samma standard personuppgiftslagar upjers erbjuder dig. upjers rekommenderar därför att du alltid noga läser data sekretesspolicyn i länkade sajter.

 

 

§ 7 Ändringar av Data Sekretesspolicy

upjers förbehåller sig rätten att ändra denna data sekretesspolicy när som helst, dock kommer upjers alltid hålla sig till de nu gällande datasäkerhet lagar. upjers råder dig att informera dig om varje besök på dessa webbplatser och spel om aktuell data sekretesspolicy. I fall upjers planerar på att använda dina personuppgifter i större skala än vad som tidigare varit fallet, kommer upjers naturligtvis att informera dig på förhand.

 

 

Gäller från och med  September 2013Leverantör av tjänster :

upjers GmbH

VD: Klaus Schmitt

Adress: Hafenstrasse 13, 96052 Bamberg, Germany


E-post:     mail@upjers.com (no support)

Telefon:   +49-951/5109080 (no support)

Fax:         +49-951/510908102 (no support)

 

Registreringsdomstol : Local Court of Bamberg

Företagets reg.nummer: HRB 5558

 

VAT nummer:     DE275673923

 

 

Dataskyddsombud :

E-post: datenschutzbeauftragter@upjers.com